Brak zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego w terminie

Poznań, dnia 28 czerwca 2018 r.

 

Brak zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego w terminie

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2017 r. (I CSK 127/16) nie zgłoszenie w terminie ustawowym zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego przez objęcie nowych udziałów, powoduje bezskuteczność rozporządzenia na jej rzecz aportem i tym samym przywrócenie poprzedniego stanu prawnego poprzez przejście wniesionego wkładu rzeczowego z powrotem na zbywcę. W takim przypadku więc nie powstaje roszczenie obligacyjne o zwrot nienależnego świadczenia w postaci wniesionego wkładu.

Karolina Piątkowska

 

 

Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19

e-mail: office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności