Kolejna wygrana w sprawie ubezpieczenia niskiego wkładu w kredycie hipotecznym

30 listopada 2017 r.

Z satysfakcją informujemy o kolejnym sukcesie naszej kancelarii w sprawie obowiązku poniesienia kosztów ubezpieczenie tzw. niskiego wkładu w związku z zawarciem umowy kredytu hipotecznego. Sąd Okręgowy w Warszawie na skutek apelacji naszej klientki przeciwko Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A. wyrokiem z dnia 8 listopada 2017 r. zasądził na jej rzecz zwrot uiszczonych składek ubezpieczenia niskiego wkładu wraz z kosztami procesu.

 

Skonaktuj się z pracownikami Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy:

☎ (+48) 61 307 19 19

☒ office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności