Kolejny sukces – RPWE to także sprawy karne

14 lutego 2017 r.

Kancelaria RPWE, choć przez większość naszych Klientów jest kojarzona z przede wszystkim prowadzeniem spraw o charakterze cywilnym, podejmuje się również prowadzenia skomplikowanych spraw karnych związanych głównie z szeroko pojętym prawem gospodarczym oraz prawem finansowym.

Niewątpliwie takim zleceniem było wcielenie się w rolę obrońcy jednego z naszych Klientów, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie biura usług płatniczych (związanego z oferowaniem usług przekazu pieniężnego typu escrow) bez wymaganego zgłoszenia do Komisji Nadzoru Finansowego. O ciężarze gatunkowym tej sprawy świadczy nie tyle skomplikowana materia, której ona dotyczyła, czy obszerność zgormadzonego w sprawie materiału dowodowego, co przede wszystkim grążąca naszemu Klientowi kara. W tym konkretnym przypadku mogła to być kara grzywny do pięciu milionów złotych albo kara pozbawienia wolności do lat 2 albo obie te kary łącznie. 

 Pomimo, że sprawa z perspektywy naszego Klienta została przedstawiona jako jedna z tzw. „beznadziejnych”, po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego, doszliśmy do przekonania o jego niewinności. Reprezentujący oskarżonego r. pr. Konrad Purski oraz apl. adw. Maciej Wypych, w czasie kilkugodzinnych przesłuchań świadków konsekwentnie realizowali przyjętą linię obrony.

Ku zadowoleniu naszego Klienta Sąd I Instancji wydał w zakresie opisanego wyżej przestępstwa wyrok uniewinniający, co biorąc pod uwagę wagę i stopień skomplikowania sprawy można uznać za duży sukces. Wprawdzie wyrok nie jest jeszcze prawomocny, aczkolwiek lektura jego uzasadnienia w tym zakresie nie pozostawia w naszej ocenie wątpliwości co do jego słuszności.

adw. Maciej Wypych

Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności