Kolejny sukces – RPWE to także sprawy karne

Kancelaria RPWE, choć przez większość naszych Klientów jest kojarzona z przede wszystkim prowadzeniem spraw o cywilnym charakterze, podejmuje się również prowadzenia skomplikowanych spraw karnych związanych głównie z szeroko pojętym prawem gospodarczym oraz prawem finansowym. Niewątpliwie takim zleceniem było wcielenie się w rolę obrońcy jednego z naszych Klientów, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie biura usług płatniczych (związanego z oferowaniem usług przekazu pieniężnego typu escrow)  bez wymaganego zgłoszenia do Komisji Nadzoru Finansowego. O ciężarze gatunkowym tej sprawy świadczy nie tyle skomplikowana materia, której ona dotyczyła czy obszerność zgormadzonego w sprawie materiału dowodowego, co przede wszystkim grążąca naszemu Klientowi kara. W tym konkretnym przypadku mogła to być kara  grzywny do pięciu milionów złotych albo kara pozbawienia wolności do lat 2 albo obie te kary łącznie. Pomimo, że sprawa z perspektywy naszego Klienta została przedstawiona jako jedna z tzw. „beznadziejnych”, po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału dowodowego, doszliśmy do przekonania o Jego niewinności. Reprezentujący oskarżonego r. pr. Konrad Purski oraz apl. adw. Maciej Wypych, w czasie kilkugodzinnych przesłuchań świadków konsekwentnie realizowali przyjętą linię obrony. Ku zadowoleniu naszego Klienta Sąd I Instancji wydał w zakresie opisanego wyżej przestępstwa wyrok uniewinniający, co biorąc pod uwagę wagę i stopień skomplikowania sprawy można uznać za duży sukces. Wprawdzie wyrok nie jest jeszcze prawomocny, aczkolwiek lektura jego uzasadnienia w tym zakresie nie pozostawia w naszej ocenie wątpliwości co do jego słuszności.

Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl

 

Informację przygotował: adw. Maciej Wypych

Pozostałe aktualności