Prawo przedsiębiorców - nowe regulacje

07 maja 2018 r.

PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW – NOWE REGULACJE

Od dnia 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje w polskim systemie prawnym ustawa z dnia 06 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018, poz. 650).  Wskazana ustawa wprowadza zasady prawne odnoszące się do przedsiębiorców w zakresie ich funkcjonowania w obrocie gospodarczym, z których najważniejsze to: wolność działalności gospodarczej, pewność prawa, proporcjonalność, czy domniemanie niewinności. Prawo przedsiębiorców zastąpi między innymi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 02 lipca 2004 roku – o swobodzie działalności gospodarczej.

Istotną nową regulacją w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej jest to, że przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy w warunkach określonych w omawianej ustawie, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Ponadto osoby fizyczne, których miesięczny przychód z prowadzonej działalności gospodarczej (tak zwanej „drobnej działalności”) nie przekroczy kwoty 1050 złotych brutto, nie będą zobowiązane w ogóle do zgłoszenia faktu prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie, nie będą zobowiązane do opłacania jakichkolwiek świadczeń publicznoprawnych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Niemniej, wskazać należy, że Prawo przedsiębiorców wprowadza wiele nowych regulacji i zmienia kształt obecnie funkcjonujących instytucji. W przypadku zatem wątpliwości co do ich stosowania w prowadzonej działalności gospodarczej, serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu zagwarantowania Państwu profesjonalnego doradztwa w tym zakresie.

 

Katarzyna Paradowska

aplikant adwokacki

 

Skonaktuj się z pracownikami Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy:

☎ (+48) 61 307 19 19

☒ office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności