Profesjonalna rejestracja pojazdów

18 grudnia 2017 r.

W listopadzie 2017 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza instytucję profesjonalnej rejestracji pojazdów. W oparciu o znowelizowane przepisy, przedsiębiorcy zajmujący się dystrybucją, produkcją lub badaniami pojazdów będą mieli ułatwioną możliwość przeprowadzania jazd testowych. Podmiot uprawiony będzie mógł wystąpić do właściwego starosty z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej o profesjonalnej rejestracji pojazdów. Wraz z decyzją, starosta wyda przedsiębiorcy blankiety profesjonalnego dowodu rejestracyjnego oraz profesjonalne zalegalizowane tablice rejestracyjne. Nowe przepisy wejdą w życie po 18 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Dominika Szepke

paralegal

 

Skonaktuj się z pracownikami Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy:

☎ (+48) 61 307 19 19

☒ office@rpwe.pl


Pozostałe aktualności