Skuteczna rejestracja ZASI w rejestrze prowadzonym przez KNF

15 maja 2018 r.

 

W październikowym artykule informowaliśmy o regulacjach dotyczących tzw. Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). Miło nam poinformować, że Klient Kancelarii przeprowadził z naszym wsparciem skuteczną rejestrację Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną w rejestrze prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Z uwagi na doświadczenie Kancelarii w tym zakresie, zapraszamy do współpracy podmioty zainteresowane rozpoczęciem działalności inwestycyjnej – i to już na etapie identyfikacji obowiązku rejestracji w KNF.


Piotr Wlaź

aplikant radcowski

 

Skonaktuj się z pracownikami Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy:

☎ (+48) 61 307 19 19

☒ office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności