Weryfikacja umów przed ich podpisaniem

11 września 2017 r.

W ostatnim czasie zgłosiło się do Kancelarii kilku Klientów, którzy wprowadzeni w błąd przez tego samego kontrahenta (firmę zajmującą się świadczeniem usług marketingowych), podpisali bardzo niekorzystne dla siebie umowy. Pomimo zapewnień ze strony przedstawicieli tej firmy okazało się, że usługi nie kosztują „złotówkę”, a wielokrotność tej kwoty. Brak zachowania ostrożności w takich sytuacjach, naraża przedsiębiorców na często nieodwracalne i dotkliwe konsekwencje finansowe. Jesteśmy zdania, że w razie jakichkolwiek wątpliwości co do treści umowy lub zamiarów kontrahenta, lepiej jest „zapobiegać niż leczyć”, dlatego w swojej praktyce służymy Państwu pomocą także w zakresie weryfikacji umów przed ich podpisaniem.

Kancelaria Radców Prawnych Rosicki Pruski i Wspólnicy Ecdf

Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności