Zmiana nazwy Kancelarii

Informujemy, iż z dniem 1 marca 2019 r. zmianie ulegała nazwa Kancelarii. Obecna nazwa to: Rosicki Purski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k. Zmiana dotyczy tylko nazwy Kancelarii – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, adres siedziby, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla Kancelarii począwszy od 1 marca 2019 r.   

Pozostałe aktualności