Hotele dla zwierząt

18 sierpnia 2017 r.

Kancelaria RPWE otrzymała w ostatnim czasie kilka zleceń dotyczących prowadzenia hoteli dla zwierząt. Jednym z nich była analiza prawna prowadzenia hoteli dla koni, co wiązało się przede wszystkim z ustaleniem zasad odpowiedzialności cywilnej osób prowadzących taki hotel. Ciekawym zagadnieniem okazała się także analiza prawna dotycząca prowadzenia hoteli dla owadów, w szczególności z punktu widzenia zastosowania do nich zakazu prowadzenia pasiek dla pszczół.

Kancelaria Radców Prawnych Rosicki Pruski i Wspólnicy Ecdf

Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności