Kancelaria Radców Prawnych Rosicki Purski i Wspólnicy specjalizuje się w obsłudze prawnej krajowych i zagraniczych przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej

Kilka faktów o naszej kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Rosicki Purski i Wspólnicy do tej pory:

 • > 1000

  klientów korzystających z pomocy publicznej (w tym z dotacji) skorzystało z naszej pomocy

 • > 400

  utworzonych i przekształconych spółek

 • > 10 000

  pozytywnie zakończonych dla naszych Klientów spraw sądowych

 • > 500 tys.

  umów zawartych na podstawie przygotowanych przez nas wzorców

 • > 1000

  podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z naszych usług

Oferta kancelarii

Zespół

 • Bogdan Rosicki

  radca prawny - partner

  Więcej
  Zamknij

  Bogdan Rosicki

  radca prawny - partner

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Doświadczenie zawodowe zdobył doradzając oraz koordynując pomoc prawną na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców z sektora nieruchomości, finansów oraz branży budowlanej i produkcyjnej. W latach 2003-2007 związany z poznańską oraz warszawską kancelarią radców prawnych. W okresie 2006-2010 świadczył doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w ramach indywidualnej praktyki.

  • doradca wielu podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce;
  • uczestniczył w projektach restrukturyzacji i konsolidacji grup kapitałowych oraz w procesach łączenia i przekształcania spółek;
  • doradca i koordynator przy realizacji projektów z zakresu badania prawnego spółek oraz nieruchomości (legal due diligence) zarówno na rzecz kupujących, jak i sprzedających (vendor due diligence);
  • prowadził postępowania odwoławcze w ramach prawa dotacyjnego (dotyczące pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej);
  • doradca instytucji finansowych w zakresie tworzenia regulaminów i wzorców umów oraz dalszych prawnych aspektów ich działalności operacyjnej.

  W ramach Kancelarii, poza kierowaniem spółką jako Partner, doradza w szczególności w obszarze prawa spółek, zagospodarowania i obrotu nieruchomościami, prawa dotacyjnego oraz prawa zobowiązań (umowy gospodarcze).

  Obsługa w języku angielskim.

 • Konrad Purski

  radca prawny - partner

  Więcej
  Zamknij

  Konrad Purski

  radca prawny - partner

  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta programu Erasmus - Socrates na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Rennes 1 we Francji. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Ukończył aplikację radcowską z pierwszą lokatą i został wpisany na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu. W latach 2001-2010 związany z poznańskimi kancelariami radców prawnych i adwokatów.

  • uczestniczył w przygotowywaniu audytów prawnych nieruchomości oraz spółek prawa handlowego (due diligence), w szczególności w części dotyczącej zagadnień związanych ze zobowiązaniami o charakterze publicznoprawnym;

  • prowadził postępowania mające na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (m.in. wnioski do organów administracji oraz rejestrów);

  • przygotowywał opinie prawne oraz odpowiedzi na bieżące zapytania klientów z zakresu prawa podatkowego, skutków prawno-podatkowych umów i kontraktów cywilnoprawnych, skutków prawno-podatkowych spraw z zakresu obrotu nieruchomościami (rozpoznawanie obowiązku podatkowego oraz jego zakresu);

  • prowadził postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i postępowania sądowo - administracyjne z zakresu zobowiązań podatkowych.

  Doświadczenie zawodowe zdobył obsługując i koordynując pomoc prawną podmiotów wchodzących w skład koncernów handlowych oraz spółek z branży finansowej (banków i towarzystw leasingowych). Przygotowywał uregulowania prawne do prowadzenia działalności finansowej, w tym bankowości spółdzielczej (regulaminy bankowe, wzorce umowne, wzorce zabezpieczeń umów, dokumentację bankowości powierniczej).
  Preferowane obszary praktyki to bieżące doradztwo podatkowe oraz sporne postępowania podatkowe, a nadto szeroko rozumiane prawo finansowe, w tym sprawy z zakresu prawa bankowego (w ujęciu cywilistycznym i reglamentacyjnym).

  Obsługa w języku francuskim i angielskim.

 • Maciej Wypych

  adwokat - partner

  Więcej
  Zamknij

  Maciej Wypych

  adwokat - partner

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno osób fizycznych w zakresie nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Niezbędne przygotowanie zdobywał pracując w latach 2009 -2013 w poznańskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

  Przedmiot jego zainteresowań prawnych obejmuje zakres szeroko pojętego prawa cywilnego, a także prawa pracy, prawa karnego oraz procedury karnej. Włada biegle językiem niemieckim.

  W Kancelarii zajmuje się m.in.:

   

  • bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym również dochodzeniem roszczeń na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego;
  • świadczeniem doradztwa na rzecz organizacji pozarządowych np. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych;
  • obsługą podmiotów uzyskujących dotacje na realizacje projektów unijnych.

   

 • Krystyna Cent

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Krystyna Cent

  radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletnia członkini Koła Naukowego Administratywistów „Ad Rem”. Podczas studiów była także wolontariuszem uniwersyteckim. Członek w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Posiada duże doświadczenie zawodowe, które zdobywała m. in. praktykując w urzędach administracji państwowej oraz współpracując z poznańskimi kancelariami prawnymi. Z Kancelarią Rosicki Purski i Wspólnicy związana jest od 2011 roku.

  W Kancelarii zajmuje się obsługą bieżącą podmiotów gospodarczych, a także banków i towarzystw leasingowych.

  Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych (RODO) oraz e-commerce.

  Obsługa także w języku angielskim.

 • Piotr Wlaź

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Piotr Wlaź

  radca prawny

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Programu Erasmus na Uniwersytecie Solent w Southampton (Wielka Brytania). Członek Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Doświadczenie zdobywał w kancelariach radcowskich i adwokackich w Poznaniu, gdzie zajmował się pomocą w obsłudze prawnej podmiotów publicznych i prywatnych – w tym samorządowych zakładów budżetowych, spółek oraz osób fizycznych. 

  Do jego zainteresowań należy w szczególności prawo cywilne oraz prawo umów handlowych. W Kancelarii zajmuje się m.in. obsługą podmiotów gospodarczych (zwłaszcza w zakresie dochodzenia roszczeń na etapach postępowania sądowego i egzekucyjnego, jak i obsługi banków i towarzystw leasingowych), jak również doradztwem udzielanym organizacjom pozarządowym.

  Obsługa w języku angielskim.

 • Justyna Napierała

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Justyna Napierała

  radca prawny

  Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 2015 roku. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, magister prawa oraz socjologii w specjalizacji Relacje w organizacjach.

  Doświadczenie zawodowe zbierała w renomowanych kancelariach prawnych, w międzynarodowych przedsiębiorstwach z branż automotive i B+R oraz jako doradczyni jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów uzyskujących dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

  Specjalistka z zakresu prawa umów i sporów gospodarczych.  Koordynatorka  procesów odzyskiwania należności i bieżącej obsługi prawnej.

  Obsługuje Klientów w języku angielskim, włada również językiem francuskim.

 • Majka Górska

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Majka Górska

  radca prawny

  Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Z kancelarią związana od 2015 r. Na co dzień wspiera zespół kancelarii w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym banków i towarzystw leasingowych, m.in. w zakresie postępowań sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. W kręgu zainteresowań pozostaje szeroko pojęte prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań.

 • Piotr Toborek

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Piotr Toborek

  radca prawny
 • Kamil Wertejuk

  adwokat

  Więcej
  Zamknij

  Kamil Wertejuk

  adwokat

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  W kręgu jego zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne i prawo spółek. 

  W 2019 roku ukończył aplikację adwokacką.

 • Agata Erdmann

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Agata Erdmann

  radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji publicznej, a także w kancelariach prawnych specjalizujących się m.in. w obsłudze dużych podmiotów ubezpieczeniowych, uzyskując szczegółową wiedzę na temat ich funkcjonowania i zajmując się prowadzeniem sporów sądowych i pozasądowych związanych przede wszystkim ze szkodami majątkowymi.

  W kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne.

  W Kancelarii zajmuje się obsługą bieżącą podmiotów gospodarczych oraz  towarzystw leasingowych, a także doradztwem udzielanym organizacjom pozarządowym.

  W 2020 roku ukończyła aplikację radcowską, składając z pozytywnym rezultatem egzamin radcowski.

 • Krzysztof Dylikowski

  doradca restrukturyzacyjny

  Więcej
  Zamknij

  Krzysztof Dylikowski

  doradca restrukturyzacyjny

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na UAM w Poznaniu w 1998r.

  Od 1997 roku pracował w bankach na stanowiskach związanych z analizą ryzyka i prowadzeniem windykacji.

  Od 2001 roku zarządzał pionem windykacji Regionu Wielkopolskiego PKO Banku Polskiego SA.

  Od 2003 roku prezes zarządu Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Poznaniu, będącego częścią grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA.  

  Zajmuje się restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz wsparciem prawnym w procesach związanych z restrukturyzacją i upadłością.

  Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

 • Mikołaj Kucharczyk

  aplikant radcowski

  Więcej
  Zamknij

  Mikołaj Kucharczyk

  aplikant radcowski

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2021 roku aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w poznańskich kancelariach radców prawnych i doradców restrukturyzacyjnych, gdzie zajmował się wspieraniem kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych oraz pracował przy postępowaniach przekształceniowych i restrukturyzacyjnych.

  W kręgu jego zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne, w tym prawo gospodarcze oraz prawo pracy.

 • Tomasz Siedlecki

  aplikant radcowski

  Więcej
  Zamknij

  Tomasz Siedlecki

  aplikant radcowski

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał w poznańskich kancelariach zajmujących się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym prywatnych oraz publicznych spółek energetycznych. Zajmował się również wsparciem w egzekwowaniu należności pieniężnych na drodze postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

  W Kancelarii zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych, m.in. w zakresie dochodzenia roszczeń na etapach postępowania sądowego i egzekucyjnego, jak i ochrony danych osobowych.

  Interesuje się w szczególności tematyką ochrony danych osobowych (RODO) i cyberbezpieczeństwa oraz szeroko pojętym prawem cywilnym (w szczególności prawem zobowiązań oraz prawem spadkowym), a także prawem nieruchomości.

  Włada językiem angielskim.

 • Sara Fijałkowska

  specjalista ds. windykacji

  Więcej
  Zamknij

  Sara Fijałkowska

  specjalista ds. windykacji

  Absolwentka studiów II stopnia kierunku prawno-ekonomicznego na Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

  Odpowiedzialna jest za dział widykacji w Kancelarii.

 • Katarzyna Konieczka

  młodszy prawnik

  Więcej
  Zamknij

  Katarzyna Konieczka

  młodszy prawnik

  Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  W kręgu jej zainteresowań znajduję się szeroko pojęte prawo cywilne a także prawo pracy, prawo karne oraz tematyka cyberbezpieczeństwa.

  W kancelarii zajmuję się obsługą podmiotów gospodarczych, m.in. w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych ale także w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

 • Bartosz Pitak

  prawnik ds. zamówień publicznych

  Więcej
  Zamknij

  Bartosz Pitak

  prawnik ds. zamówień publicznych

  prawnik specjalizujący się w dziedzinie zamówień publicznych z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym zakresie. Praktykę zdobywał od 2003 roku w agencjach rządowych, publicznych uczelniach wyższych, kancelariach prawnych oraz największym podmiocie leczniczym w Polsce.

  Związany w szczególności z tematyką zamówień w zakresie inwestycji budowlanych  oraz dostaw i usług medycznych. Członek komisji przetargowych w funkcji przewodniczącego bądź sekretarza.

  Z powodzeniem wspiera zarówno zamawiających, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego,  jak i wykonawców w przeprowadzaniu i udziale w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również z sukcesami reprezentuje ich przed Krajową Izbą Odwoławczą.

  Prowadził liczne szkolenia dotyczące stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym m.in. przy Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych dla jednostek samorządu terytorialnego, dla uczelni wyższych czy wymiaru sprawiedliwości.

  Przykładowe doświadczenie w zakresie organizacji i obsługi przetargów:

  • Budowa hali sportowej z zapleczem dydaktycznym Akademii  Wychowania Fizycznego
   w Poznaniu. Wartość projektu ok. 20 mln zł.
  • Budowa budynku Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
  • Budowa budynku Collegium Pharmaceuticum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wartość projektu ok. 20 mln.
  • Rozbudowa Zakładu Karnego w Koziegłowach (postępowanie dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych). Wartość projektu ok. 20 mln.
 • Wiktoria Kozłowska

  asystentka biura

  Więcej
  Zamknij

  Wiktoria Kozłowska

  asystentka biura

  Odpowiedzialna jest za właściwie funkcjonowanie Kancelarii w obszarze administracyjnym, wspieranie całego zespołu w codziennej pracy oraz kontakt z Klientami, sądami i innymi instytucjami.  Dba o archiwizację dokumentów oraz przepływ codziennej poczty przychodzącej i wychodzącej.

 • Paweł Szymkowiak

  radca prawny - of counsel

  Więcej
  Zamknij

  Paweł Szymkowiak

  radca prawny - of counsel

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2021 roku z pozytywnym wynikiem złożył egzamin radcowski.

  Doświadczenie zdobywał w kancelariach radcowskich i adwokackich w Poznaniu, zajmując się obsługą jednostek samorządu terytorialnego, fundacji i jednostek systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego.

  Do jego zainteresowań należą prawo ochrony danych osobowych i prawo oświatowe, jak również prawo cywilne i prawo umów handlowych.

  W Kancelarii zajmuje się m.in. obsługą podmiotów gospodarczych, doradztwem udzielanym organizacjom pozarządowym oraz obsługą podmiotów uzyskujących dotacje na realizacje projektów unijnych.

  Obsługa w języku angielskim.

Aktualności

Kontakt

Rosicki Purski i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
spółka komandytowa

Biuro główne:
ul. Kobylińska 3
61-424 Poznań

Adres siedziby:
ul. Promienista 83
60-141 Poznań

tel. (+48) 61 307 19 19
fax. (+48) 61 226 14 00
e-mail: office@rpwe.pl

NIP: 779-236-76-87
KRS: 0000343139
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Posiadamy biuro w Poznaniu. Dokładna lokalizacja oznaczona jest na poniższej mapie.

Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe.

Zamknij wiadomość