Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

01 lutego 2018 r.

 

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

 

Zwracamy szczególną uwagę wszystkich zainteresowanych, a w szczególności naszych Klientów, na powszechny obowiązek wprowadzenia w  formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Powyższa powinność wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 10a) i jako instytucje zobowiązane do posiadania przedmiotowej dokumentacji wymienia między innymi:

Dopełnienie obowiązku omówionego powyżej ma istotne znaczenie w obrocie prawnym, bowiem niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, może nawet skutkować odpowiedzialnością karną osób działających w imieniu lub interesie zobowiązanej instytucji.

Jeżeli zatem jesteście Państwo zainteresowani zleceniem sporządzenia kompleksowej instrukcji dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przeprowadzeniem niezbędnych zmian w już istniejącym dokumencie wewnętrznym w zakresie określonym powyżej lub też ewentualnie przeprowadzeniem szkoleń dla Państwa pracowników, którzy wedle przepisów prawa obowiązani są do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, serdecznie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf Kancelaria Radców Prawnych: pod adresem e- mail: ▶ office@rpwe.pl lub pod numerem telefonu: ▶ (+48) 61 307 19 19.

Katarzyna Paradowska

aplikant adwokacki

 

 

Przeczytaj również:

Pozostałe aktualności