„Mały ZUS” dla przedsiębiorców

Poznań, dnia 21 sierpnia 2018 r.

 

W dniu 10 sierpnia 2018 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, zakładająca, że w 2019 r. przedsiębiorcy zapłacą składki w wysokości proporcjonalnej do osiągniętego przychodu. Przyjęte rozwiązane wskazuje, iż przy obliczaniu składki na tzw. „mały ZUS” ma być brany przychód uzyskany w całym poprzednim roku kalendarzowym. Aktualnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu odprowadzają jednakową stawkę.


Karolina Piątkowska


Skontaktuj się z nami:
tel. (+48) 61 307 19 19
e-mail: office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności