Nowe możliwości zawieszenia działalności dla przedsiębiorców

22 marca 2018 r.

W dniu 6 marca 2018 r. uchwalono ustawę - Prawo przedsiębiorców. Jednym z rozwiązań, które przedsiębiorcom zaproponował ustawodawca, jest możliwość zawieszenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Do tej pory taką możliwość mieli wyłącznie przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z "nowego" uprawnienia jest zatrudnianie wyłącznie pracowników przebywających na jednym z wymienionych poniżej urlopów:

  1. urlop macierzyński;
  2. urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
  3. urlop wychowawczy lub rodzicielski.

Po zakończeniu urlopu u przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzoną działalność, pracownikowi do czasu zakończenia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej pracownikowi będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za przestój zgodnie z przepisami prawa pracy. Należy zaznaczyć, iż w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy.


Karolina Piątkowska

 

Skonaktuj się z pracownikami Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy:

☎ (+48) 61 307 19 19

☒ office@rpwe.pl

 

Pozostałe aktualności