Split payment - mechanizm podzielonej płatności

 11 czerwca 2018 r.

 

Przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment wejdą w życie 1 lipca 2018 r. Zgodnie z zamysłem Ministra Finansów zapłata za nabyte towary lub usługi będzie realizowana dwutorowo poprzez zapłatę kwoty netto na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość VAT będzie mogła zostać przekazana na specjalne konto dostawcy, rachunek bankowy VAT. W efekcie zakładanej nowelizacji każdy podatnik VAT będzie posiadał specjalne subkonto, na które będzie wpływała równowartość podatku płaconego przez nabywców w cenie towarów i usług. Na początku stosowanie split payment będzie miało dobrowolny charakter wskutek czego będzie można go stosować w sposób wybiórczy. Niemniej jednak o tym, czy płatność zostanie podzielona na dwie części, postanowi nabywca, czyli płatnik.

 

 

Karolina Piątkowska

 


Skontaktuj się z nami:

☎ (+48) 61 307 19 19

office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności