WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA

Dnia 1 listopada 2019 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca przepisy dotyczące wiążącej informacji stawkowej (WIS). WIS jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług, która zawiera: opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, ich zidentyfikowanie wg odpowiedniej klasyfikacji i właściwą stawkę podatku VAT. Wystąpienie z wnioskiem o wydanie WIS będzie możliwe już od 1 listopada 2019 r. – przy czym WIS będzie mógł dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Od tego dnia bowiem będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT. W okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., w zakresie stawek VAT obowiązujących do 31 marca 2020 r. będzie można – co do zasady – wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego, wydawaną zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Pozostałe aktualności