Zmiany w opodatkowaniu samochodów przedsiębiorców

06 listopada 2018 r.

Przedsiębiorcy korzystający z samochodów zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnych czeka zmiana w sposobie opodatkowania. Uchwalona przez sejm nowelizacja ustawy podatkowej przewiduje, iż wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza, podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 75 % tych wydatków. Podatnik chcący zaliczyć do kosztów 100% wydatków, będzie mógł wykorzystywać samochód osobowy jedynie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a celem udokumentowania sposobu korzystania zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji, potwierdzającej wykorzystanie samochodu osobowego wyłącznie w tym celu.

 

Anna Bączkowska

radca prawny

 

Skontaktuj się z nami:

☎ (+48) 61 307 19 19

☒ office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności