Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych

14 lutego 2018 r.

 

Od 31 marca 2018 roku wchodzą w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych. Przewidują one m.in. obowiązki zarządu w przedmiocie przeprowadzania co najmniej raz w roku spotkań konsultacyjnych dotyczących informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej spółdzielni oraz przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian, a nadto wprowadzono zasadę, iż z członkami zarządu zatrudnionymi w spółdzielni nawiązywany jest stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę albo umowy o pracę. Nowością jest również możliwość tworzenia przez spółdzielnie socjalne w formie umowy konsorcjum spółdzielczych. Z punktu widzenia spółdzielni, których powstanie zostało sfinansowane ze środków publicznych istotna jest informacja, iż są one obowiązane poddać się pierwszej lustracji w terminie 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za pierwszy rok działalności.

 

Anna Bączkowska

radca prawny


Serdecznie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Kancelarii Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf Kancelaria Radców Prawnych:

▶ office@rpwe.pl

▶ (+48) 61 307 19 19

Pozostałe aktualności