RODO – nowe wytyczne dotyczące rekrutacji pracowników

Urząd Ochrony Danych Osobowych wydał nowe wytyczne dotyczące przetwarzania danych w toku rekrutacji pracowników.

W związku z tym zwracamy Państwu szczególną uwagę na poniżej wskazane zasady:

  1. prowadzenie rekrutacji ukrytych (z zastrzeżeniem anonimowości rekrutującego) jest niezgodne z przepisami ochrony danych osobowych, które zobowiązują do informowania o tożsamości i danych kontaktowych administratora danych,
  2. na cele rekrutacji zbierane winny być wyłącznie dane niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji,
  3. przetwarzanie danych kandydata w kolejnych rekrutacjach jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu dodatkowej zgody – w przypadku jej braku dane po zakończeniu rekrutacji winny być niezwłocznie usunięte.

 

Krystyna Cent

radca prawny


Skontaktuj się z nami:

☎ (+48) 61 307 19 19

☒ office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności