Wygrana kancelarii – ubezpieczenie niskiego wkładu w kredycie hipotecznym

17 lutego 2017 r.

Problem klauzul niedozwolonych w tzw. „kredytach frankowych pojawił się już kilka lat temu. Przez ten czas liczne sprawy trafiały zarówno do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak i na wokandę sądową. Mimo pozytywnych dla kredytobiorców wyroków oraz powiększania się rejestru klauzul niedozwolonych o nowe postanowienia „wyciągnięte” wprost z umów o kredyt hipoteczny, banki niechętnie zwracają klientom nienależne świadczenia. A przecież wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów korzystają z rozszerzonej prawomocności!

W większości przypadków konieczne jest wystąpienie na drogę sądową. Tak było również w przypadku klientki Kancelarii, która umowę o kredyt hipoteczny zawarła z mBankiem. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie potwierdził, iż postanowienia umowy dotyczące m. in. wymaganych przez bank zabezpieczeń spłaty kredytu w postaci ubezpieczeń, stanowią niedozwolone postanowienia umowne oraz nakazał bankowi zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

W zależności od wysokości zaciągniętego kredytu, wysokość składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego może kształtować się od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych. Wygrana Naszej klientki potwierdza, że warto walczyć o swoje. Pamiętajmy jednak o 10 - letnim terminie przedawnienia roszczeń. Sprawdź - może masz jeszcze szansę odzyskać swoje pieniądze.

Majka Szewczyk

Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl

Pozostałe aktualności