OBOWIĄZEK WYMIANY KAS FISKALNYCH NA KASY ONLINE

     W dniu 3 kwietnia 2019 roku podpisana została zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawa Prawo o miarach, wprowadzająca obowiązek stosowania kas fiskalnych online. Kasy te będą mieć możliwość bezpośredniego i automatycznego przesyłania danych o sprzedaży do specjalnie w tym celu powstałego Centralnego Repozytorium kas. Dane z kas będą w praktyce stanowić elektroniczny obraz paragonów i dotyczyć każdej transakcji zewidencjonowanej na kasie rejestrującej.  Obowiązek ten – w zależności od rodzaju prowadzonej działalności - należy wdrożyć od 1 stycznia- 31 grudnia 2020 roku.

 

Anna Bączkowska

radca prawny

Pozostałe aktualności