Zmiany w Prawie o ruchu drogowym

W dniu 1 czerwca weszły w życie zmiany w nazywanym potocznie kodeksie drogowym, które w istotny sposób zmieniają dotychczasowe regulacje. W związku z tym uwaga kierowców i pieszych powinna w szczególności zostać zwrócona na ich nowe prawa, ale przede wszystkim - obowiązki.

Trzy główne zmieniające sie aspekty przepisów to:

  1. pierwszeństwo pieszych i przekraczanie przez nich jezdni,
  2. limity prędkości,
  3. zachowanie odległości między pojazdami.

Jeżeli chodzi o pierwszeństwo pieszych, to w art. 13 Prawa o ruchu drogowym (w skrócie: PrRDr) został wprowadzony ust. 1a w brzmieniu:

Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Oznacza to, że kierowca pojazdu (oprócz tramwaju) zbliżającego się do przejścia, oprócz zachowania szczególnej ostrożności, będzie musiał bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który się na nim znajduje oraz dopiero na nie wchodzi. Kierowca musi dokładnie obserwować każde przejście, przez które będzie przejeżdżać i dostosować swoją prędkość tak, aby nie zagrozić pieszym.

Ponadto na mocy art 14 pkt 8 PrRDr pieszy, który wchodzi lub przechodzi przez jezdnię lub torowisko (także korzystając z przejścia dla pieszych), nie może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który zaburzałby jego percepcję - możliwość obserwacji sytuacji.

 

Dotychczas kierowcy byli przyzwyczajeni do tego, że w godzinach nocnych, tj. od 23:00 do 5:00 mogli poruszać się w terenie zabudowanym z prędkością 60 km/h. Ustawodawca zmienił tę regulację w ten sposób, że od dnia 1 czerwca niezależnie od pory dnia maksymalna prędkość w terenie zabudowanym będzie wynosić 50 km/h, chyba że znaki drogowe w danym miejscu zezwalają na jazdę z większą prędkością lub ograniczają ją poniżej tej wartości.

Tak zwana "jazda na zderzaku" jest zjawiskiem nagminnym, które prowadzi do wielu stłuczek i kolizji. Szczególnie sytuacja ta jest możliwa do obserwacji na autostradach i drogach szybkiego ruchu, gdy poruszający się szybko swoim pojazdem kierowca podjeżdża blisko tyłu samochodu będącego przed nim, aby wymusić przyspieszenie lub zjazd na prawy pas. Skutkuje to niezachowaniem fundamentalnej zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym - zachowania odpowiedniego odstępu. W art 19 PrRDr dodano ust. 3a w brzmieniu:

Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

Ma to zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poruszających się wskazanymi rodzajami dróg i przyczynić do zmniejszenia incydentów. 

 

Polecamy uwadze kierowców i pieszych nowelizację Prawa o ruchu drogowym.

Kamil Moneta
Prawnik

Pozostałe aktualności