Ochrona danych osobowych

Kancelaria RPWE zapewnia przedsiębiorcom wsparcie w zakresie wymogów dotyczących ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Na podstawie szerokiego doświadczenia, jakie posiadamy w tym zakresie, przygotowujemy dla naszych Klientów:

  • audyt / badanie prawne w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie;
  • dokumentację niezbędną do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, w tym:

politykę bezpieczeństwa danych osobowych;

instrukcje zarządzania systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe;

wzory upoważnień do przetwarzania danych;

projekty ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

wzory oświadczeń i klauzul do wprowadzenia w umowach i na stronach internetowych;

projekty umów powierzania danych;

  • zgłoszenia baz danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych (GIODO)

Kancelaria RPWE reprezentuje swoich Klientów również w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO, jak i pomaga w tym zakresie sporządzać odpowiednie pisma i dokumenty.

Jeżeli problemem są dla Ciebie dane osobowe prawnik naszej Kancelarii pozostaje w gotowości do pomocy. 

Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl