Dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Prawnicy Kancelarii świadczą pomoc prawną w zakresie obsługi przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować lub realizują projekty przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Nasza pomoc obejmuje w szczególności:

 • ustalanie statusu MŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) – taki status jest bowiem warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania w ramach większości konkursów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej; nasi prawnicy podpowiedzą Ci, jak określić status przedsiębiorcy w sposób prawidłowy (więcej informacji o statusie MŚP znajdziesz w naszym artykule: kliknij tutaj)
 • doradztwo w zakresie statusu MŚP – czyli konsultacje w zakresie struktur formalno-prawnych przedsiębiorstw wpływających na możliwości aplikowania o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;
 • zakładanie podmiotów o strukturze spełniającej warunki formalne konkursów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej;
 • pomoc prawną w tworzeniu powiązania kooperacyjnego;
 • sporządzanie / weryfikację :
      - umów dostawy i wdrożenia oprogramowania,
      - umów licencyjnych (gdzie Klient jest licencjobiorcą),
      - umów licencyjnych (gdzie Klient jest licencjodawcą),
      - umów dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej,
      - umów o świadczenie usług reklamowych,
      - wzorców umownych do prowadzenia działalności w modelu B2B,
 • pomoc prawną w zakresie wdrażania projektu, nowych technologii (w zależności od rodzaju dofinansowanego projektu: prawo konkurencji, prawa autorskie, ochrona własności przemysłowej, prawo podatkowe, prawo pracy, przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych podmiotów gospodarczych (regulaminów, uchwał itp.), wymogi ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, regulamin serwisu internetowego, polityka prywatności, ochrona danych osobowych - w tym w szczególności zgłoszenie do GIODO – Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, tworzenie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych);

Kancelaria prowadzi również obsługę w zakresie postępowań odwoławczych dotyczących negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie, obejmującą:

 • sporządzanie protestów lub odwołań;
 • prowadzenie spraw sądowo-administracyjnych w pierwszej instancji polegających na sporządzeniu, wniesieniu i popieraniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • prowadzenie spraw sądowo-administracyjnych w drugiej instancji (w przypadku takiej konieczności), polegających na sporządzeniu, wniesieniu i popieraniu skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Często też Kancelaria RPWE świadczy usługi na rzecz podmiotów, które mają zakwestionowane wydatki w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych. Instytucje rozliczające projekty dotacyjne niejednokrotnie uznają dany wydatek za niekwalifikowany, a przez to nieobjęty wsparciem w ramach realizowanego projektu. Może to powodować trudności w dalszej realizacji przedsięwzięcia lub nawet zaważyć na jego całym powodzeniu. W takich sytuacjach dobrze jest, aby pomógł nam prawnik - dotacje są bowiem dziedziną, w której sprawne poruszanie się wymaga znajomości wielu przepisów, rozporządzeń, dyrektyw, czy nawet wyroków sądów i trybunałów oraz rozstrzygnięć Komisji Europejskiej. Kancelaria – ze względu na swoje wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej projektów dofinansowanych ze środków unijnych – z powodzeniem zapewnia wsparcie w sporach z instytucjami pośredniczącymi, oferując pomoc przy sporządzaniu odpowiednich pism i doborze właściwej argumentacji pozwalającej często uratować znaczące sumy pieniężne w ramach projektu realizowanego w oparciu o datacje unijne.

Prawnik naszej Kancelarii z chęcią pomoże Ci rozwiązać powstałe problemy.

Potrzebna Ci pomoc w zakresie dotacji unijnych - skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl