Obrona w sprawach karnych

Kancelaria podejmuje się również reprezentowania swoich Klientów w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych. W ramach tej gałęzi prawa reprezentujemy wszystkich potencjalnych uczestników postępowania karnego tj. oskarżonych, podejrzanych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych.

Reprezentujemy naszych Klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak również sądowego. Z naszej praktyki wynika, iż niezależnie od roli, w której występujemy, istotnym jest udział profesjonalnego pełnomocnika już na wczesnych etapach postępowania karnego. To właśnie w tej fazie postępowania mają bowiem miejsce zdarzenia, które częstokroć ukierunkowują dalsze czynności procesowe.

Spośród szerokiego spektrum spraw karnych zajmujemy się w szczególności sprawami związanymi z przestępstwami: komunikacyjnymi (np. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości), przeciwko czci i nietykalności cielesnej (np. zniesławienie), przeciwko mieniu (np. przywłaszczenie, oszustwo), gospodarczymi (np. oszustwo kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli, sprawy karno-skarbowe).

Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl

 

Aktualności: