Prawo pracy

Kancelaria RPWE świadczy pomoc prawną w zakresie wszelkich aspektów związanych z szeroko pojętym prawem pracy, w tym w szczególności:

  • wspieramy Klientów w negocjacjach w ramach wszelkich procesów inicjowanych przez reprezentację pracowników (układy zbiorowe, relacje ze związkami zawodowymi, europejskie rady zakładowe),
  • opracowujemy i przeprowadzamy strategię procesów restrukturyzacji oraz transferu personelu na skutek przejęcia przedsiębiorstwa,
  • przeprowadzamy kompleksowe analizy dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, regulaminy i zarządzenia wewnętrzne, zasady etyki, polityka korporacyjna),
  • świadczymy doradztwo w zakresie ochrony pracodawców przed roszczeniami z tytułu praktyk dyskryminacyjnych,
  • pomagamy optymalizować stosunki między przedsiębiorstwem i kadrą menadżerską, z uwzględnieniem klauzul poufności i zakazu działalności konkurencyjnej.

Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl

 

 

Aktualności: