Ochrona danych osobowych

Kancelaria RPWE zapewnia przedsiębiorcom wsparcie w zakresie wymogów dotyczących ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Na podstawie szerokiego doświadczenia, jakie posiadamy w tym zakresie, przygotowujemy dla naszych Klientów:

  • audyt / badanie prawne w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie;
  • dokumentację niezbędną do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, w tym:

polityki bezpieczeństwa danych osobowych;

instrukcje zarządzania systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe;

- wzory upoważnień do przetwarzania danych;

- projekty ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

- wzory oświadczeń i klauzul do wprowadzenia w umowach i na stronach internetowych;

- projekty umów powierzania danych;

  • zgłoszenia baz danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych (GIODO).

Kancelaria RPWE reprezentuje swoich Klientów również w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO, jak i pomaga w tym zakresie sporządzać odpowiednie pisma i dokumenty.

 

Jeżeli problemem są dla Ciebie dane osobowe - prawnicy naszej Kancelarii pozostają w gotowości do pomocy!

Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl

 

 

Aktualności: