Zakładanie podmiotów i ich obsługa

Organizujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie tworzenia nowych podmiotów (spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych).

Poczynając od doboru optymalnej formy prowadzenia działalności, przez pomoc w pozyskiwaniu kapitału (w tym pozyskaniu dotacji, tworzeniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych z inwestorami finansowymi) oraz przygotowywanie umów spółek, statutów, aktów założycielskich porozumień między wspólnikami/członkami, kończąc na przeprowadzeniu sprawnej rejestracji w sądzie oraz właściwych organach administracyjnych.

Zapewniamy bieżącą pomoc prawną funkcjonującym podmiotom (spółkom prawa handlowego, fundacjom, stowarzyszeniom, spółdzielniom socjalnym), w tym tworzymy dokumentację korporacyjną (m.in. uchwały, protokoły z obrad organów, regulaminy organów i innych dokumentów wewnętrznych i organizacyjnych) oraz dokumentację cen transferowych.

Skontaktuj się z nami:

tel. (+48) 61 307 19 19 
e-mail: office@rpwe.pl


Aktualności:

- "Zmiany zasad w wystawianiu faktur" 13 października 2017 r.