Dochodzenie należności i windykacja

Efektywnie dochodzimy roszczeń i odzyskujemy należności (dochodzenie zapłaty), w tym w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego (EPU).

Prowadzimy postępowania w zakresie windykacji należności bankowych, w tym na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych (po zniesieniu bankowego tytułu egzekucyjnego).

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach sporu, począwszy od wszechstronnego przygotowania sprawy, zbierania dowodów, wnoszenia pism procesowych, przez negocjacje ugodowe, reprezentację Klientów na posiedzeniach sądowych, zaskarżanie rozstrzygnięć, na egzekucji orzeczeń kończąc.

Skontaktuj się z nami:

 tel. (+48) 61 307 19 19 

e-mail: office@rpwe.pl