Ochrona własności intelektualnej

Prawnicy Kancelarii RPWE posiadają bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu własności intelektualnej oraz nowych technologii.

W ramach obsługi prawnej architektów, przedsiębiorców telekomunikacyjnych, podmiotów zajmujących się tworzeniem lub rozwijaniem oprogramowania, podmiotów prowadzących serwisy internetowe czy też wszelkich podmiotów dbających o renomę swoich znaków towarowych lub ochronę wartości niematerialnych i prawnych, zespół RPWE ds. Własności Intelektualnej i Technologii, skutecznie dba o ochronę prawną interesów klientów w zakresie m.in.:

- kompleksowej obsługi przedsiębiorców zajmujących się prowadzeniem działalności przez sieć Internet lub wszelkimi formami eCommerce - w zakresie optymalizacji podatkowych, tworzenia lub analizy regulaminów korzystania z serwisów internetowych, polityk prywatności, polityk ochrony własności intelektualnej, ładu korporacyjnego, wsparcia podatkowego, wsparcia w zakresie ochrony praw autorskich oraz własności przemysłowej, ochrony danych osobowych, wzorów umów o świadczenie usług drogą elektroniczną bądź regulaminów świadczenia takich usług;

- pomocy prawnej w sprawach umów dotyczących oprogramowania komputerowego (licencyjnych, umów o opracowanie lub rozwój oprogramowania, umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umów dostawy i wdrożenia, umów serwisowych/utrzymaniowych) jak również reprezentowania Klientów w sporach związanych z oprogramowaniem;

- pomocy prawnej w sprawach baz danych (umów licencyjnych o korzystanie z baz danych oraz umów o przeniesienie praw do baz danych) jak również reprezentowania Klientów w sporach związanych z ochroną baz danych.