Prosta spółka akcyjna

Poznań, dnia 8 lutego 2018 r.

 

 

Prosta spółka akcyjna

            Rząd przyjął projekt nowelizacji Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24), który ma na celu wprowadzenie nowego typu spółki kapitałowej - prostej spółka akcyjnej (P.S.A.). Według rządu konieczność powołania tego rodzaju spółki stanowi odpowiedź na sugestie środowisk start-upowych, które stoją na stanowisku, iż istnieje szereg problemów ograniczających rozwój tego rodzaju przedsięwzięć.

Założenie projektu opiera się na stworzeniu kompleksowej regulacji dotyczącej prostej spółki akcyjnej, której charakterystyka przedstawia się następująco:

  1. Minimalny kapitał zakładowy w wysokości 1 zł;
  2. Rejestracja zarówno tradycyjna jak i elektroniczna ( w przeciągu 24 godzin);
  3. Uproszczenie oraz elektronizacja procedur spółki;
  4. Elastyczność i swoboda wyboru w określaniu kształtu struktury majątkowej spółki;
  5. Prosta struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów);
  6. Szybka likwidacja spółki lub możliwość przekształcenia w inną spółkę kapitałową;

Prace nad przedstawionym rodzajem spółki nadal trwają, a zatem przedstawione założenia mogą ulec zmianie. Niemniej jednak prosta spółka akcyjna stanowiłaby swoiste novum w polskim prawie, pomimo tego, iż projekt budzi wiele wątpliwości, w tym przede wszystkim dotyczące skuteczności zabezpieczenia wierzycieli spółki.

 

Karolina Piątkowska

Skontaktuj się z nami:

 

tel. (+48) 61 307 19 19                     

e-mail: office@rpwe.pl