Kancelaria Radców Prawnych Rosicki Purski i Wspólnicy specjalizuje się w obsłudze prawnej krajowych i zagraniczych przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej

Kilka faktów o naszej kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Rosicki Purski i Wspólnicy do tej pory:

 • > 550

  klientów korzystających z pomocy publicznej (w tym z dotacji) skorzystało z naszej pomocy

 • > 190

  utworzonych i przekształconych spółek

 • > 1600

  pozytywnie zakończonych dla naszych Klientów spraw sądowych

 • > 150 tys.

  umów zawartych na podstawie przygotowanych przez nas wzorców

 • > 500

  podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z naszych usług

Oferta kancelarii

Zespół

 • Bogdan Rosicki

  radca prawny - partner

  Więcej
  Zamknij

  Bogdan Rosicki

  radca prawny - partner

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Doświadczenie zawodowe zdobył doradzając oraz koordynując pomoc prawną na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców z sektora nieruchomości, finansów oraz branży budowlanej i produkcyjnej. W latach 2003-2007 związany z poznańską oraz warszawską kancelarią radców prawnych. W okresie 2006-2010 świadczył doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w ramach indywidualnej praktyki.

  • doradca wielu podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce;
  • uczestniczył w projektach restrukturyzacji i konsolidacji grup kapitałowych oraz w procesach łączenia i przekształcania spółek;
  • doradca i koordynator przy realizacji projektów z zakresu badania prawnego spółek oraz nieruchomości (legal due diligence) zarówno na rzecz kupujących, jak i sprzedających (vendor due diligence);
  • prowadził postępowania odwoławcze w ramach prawa dotacyjnego (dotyczące pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej);
  • doradca instytucji finansowych w zakresie tworzenia regulaminów i wzorców umów oraz dalszych prawnych aspektów ich działalności operacyjnej.

  W ramach Kancelarii, poza kierowaniem spółką jako Partner, doradza w szczególności w obszarze prawa spółek, zagospodarowania i obrotu nieruchomościami, prawa dotacyjnego oraz prawa zobowiązań (umowy gospodarcze).

  Obsługa w języku angielskim.

 • Konrad Purski

  radca prawny - partner

  Więcej
  Zamknij

  Konrad Purski

  radca prawny - partner

  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta programu Erasmus - Socrates na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Rennes 1 we Francji. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Ukończył aplikację radcowską z pierwszą lokatą i został wpisany na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu. W latach 2001-2010 związany z poznańskimi kancelariami radców prawnych i adwokatów.

  • uczestniczył w przygotowywaniu audytów prawnych nieruchomości oraz spółek prawa handlowego (due diligence), w szczególności w części dotyczącej zagadnień związanych ze zobowiązaniami o charakterze publicznoprawnym;

  • prowadził postępowania mające na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (m.in. wnioski do organów administracji oraz rejestrów);

  • przygotowywał opinie prawne oraz odpowiedzi na bieżące zapytania klientów z zakresu prawa podatkowego, skutków prawno-podatkowych umów i kontraktów cywilnoprawnych, skutków prawno-podatkowych spraw z zakresu obrotu nieruchomościami (rozpoznawanie obowiązku podatkowego oraz jego zakresu);

  • prowadził postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i postępowania sądowo - administracyjne z zakresu zobowiązań podatkowych.

  Doświadczenie zawodowe zdobył obsługując i koordynując pomoc prawną podmiotów wchodzących w skład koncernów handlowych oraz spółek z branży finansowej (banków i towarzystw leasingowych). Przygotowywał uregulowania prawne do prowadzenia działalności finansowej, w tym bankowości spółdzielczej (regulaminy bankowe, wzorce umowne, wzorce zabezpieczeń umów, dokumentację bankowości powierniczej).
  Preferowane obszary praktyki to bieżące doradztwo podatkowe oraz sporne postępowania podatkowe, a nadto szeroko rozumiane prawo finansowe, w tym sprawy z zakresu prawa bankowego (w ujęciu cywilistycznym i reglamentacyjnym).

  Obsługa w języku francuskim i angielskim.

 • Maciej Wypych

  adwokat - partner

  Więcej
  Zamknij

  Maciej Wypych

  adwokat - partner

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno osób fizycznych w zakresie nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Niezbędne przygotowanie zdobywał pracując w latach 2009 -2013 w poznańskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

  Przedmiot jego zainteresowań prawnych obejmuje zakres szeroko pojętego prawa cywilnego, a także prawa pracy, prawa karnego oraz procedury karnej. Włada biegle językiem niemieckim.

  W Kancelarii zajmuje się m.in.:

   

  • bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym również dochodzeniem roszczeń na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego;
  • świadczeniem doradztwa na rzecz organizacji pozarządowych np. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych;
  • obsługą podmiotów uzyskujących dotacje na realizacje projektów unijnych.

   

 • Krystyna Cent

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Krystyna Cent

  radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletnia członkini Koła Naukowego Administratywistów „Ad Rem”. Podczas studiów była także wolontariuszem uniwersyteckim. Członek w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała m. in. praktykując w urzędach administracji państwowej oraz współpracując z poznańskimi kancelariami prawnymi. Z Kancelarią Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf związana jest od 2011 roku.

  W Kancelarii zajmuje się obsługą bieżącą podmiotów gospodarczych, a także banków i towarzystw leasingowych.

  Obsługa w języku angielskim.

 • Piotr Wlaź

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Piotr Wlaź

  radca prawny

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Programu Erasmus na Uniwersytecie Solent w Southampton (Wielka Brytania). Członek Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Doświadczenie zdobywał w kancelariach radcowskich i adwokackich w Poznaniu, gdzie zajmował się pomocą w obsłudze prawnej podmiotów publicznych i prywatnych – w tym samorządowych zakładów budżetowych, spółek oraz osób fizycznych. 

  Do jego zainteresowań należy w szczególności prawo cywilne oraz prawo umów handlowych. W Kancelarii zajmuje się m.in. obsługą podmiotów gospodarczych (zwłaszcza w zakresie dochodzenia roszczeń na etapach postępowania sądowego i egzekucyjnego, jak i obsługi banków i towarzystw leasingowych), jak również doradztwem udzielanym organizacjom pozarządowym.

  Obsługa w języku angielskim.

 • Justyna Napierała

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Justyna Napierała

  radca prawny
 • Anna Bączkowska

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Anna Bączkowska

  radca prawny

  Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Doświadczenie zdobywała w poznańskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym i prawie umów handlowych w obrocie gospodarczym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Obszar jej zainteresowań obejmuje ubezpieczenia gospodarcze. 

  Obsługa w języku angielskim.

   

 • Grzegorz Dorożalski

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Grzegorz Dorożalski

  radca prawny
 • Majka Szewczyk

  aplikant radcowski

  Więcej
  Zamknij

  Majka Szewczyk

  aplikant radcowski

  Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletnia stypendystka stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów. Wyróżniona przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM za bardzo dobre wyniki w nauce.

  Z kancelarią związana od 2015 r. Na co dzień wspiera zespół kancelarii w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym banków i towarzystw leasingowych, m.in. w zakresie postępowań sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. W kręgu zainteresowań pozostaje szeroko pojęte prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań.

 • Dominika Szepke

  aplikant radcowski

  Więcej
  Zamknij

  Dominika Szepke

  aplikant radcowski

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji publicznej, kancelariach prawnych, a także zajmując się windykacją polubowną oraz sądową w dziale windykacji należności.

  W kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne oraz prawo pracy. 

  Od stycznia 2018 roku rozpocznie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

 • Aleksandra Stasiak

  aplikant radcowski

  Więcej
  Zamknij

  Aleksandra Stasiak

  aplikant radcowski
 • Patrycja Czubiak

  asystentka biura

  Więcej
  Zamknij

  Patrycja Czubiak

  asystentka biura

Aktualności

Kontakt

Rosicki Purski i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
spółka komandytowa

Biuro główne:
ul. Kobylińska 3
61-424 Poznań

Adres siedziby:
ul. Promienista 83
60-141 Poznań

tel. (+48) 61 307 19 19
fax. (+48) 61 226 14 00
e-mail: office@rpwe.pl

NIP: 779-236-76-87
KRS: 0000343139
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Posiadamy biura w 4 lokalizacjach (Poznań, Warszawa, Gubin, Kępno).
Adresy biur oznaczone są na poniższej mapie
(kliknij wybraną lokalizację):

Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe.

Zamknij wiadomość