Kancelaria Radców Prawnych Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf specjalizuje się w obsłudze prawnej krajowych i zagraniczych przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej

Kilka faktów

Kancelaria Radców Prawnych Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf do tej pory:

 • 463

  463 klientów korzystających z pomocy publicznej (w tym z dotacji) skorzystało z naszej pomocy

 • 141

  utworzonych i przekształconych spółek

 • 1314

  pozytywnie zakończonych dla naszych Klientów spraw sądowych

 • > 126 tys.

  umów zawartych na podstawie przygotowanych przez nas wzorców

 • 271

  podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z naszych usług

Oferta

Zespół

 • Bogdan Rosicki

  radca prawny - partner

  Więcej
  Zamknij

  Bogdan Rosicki

  radca prawny - partner

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Doświadczenie zawodowe zdobył doradzając oraz koordynując pomoc prawną na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców z sektora nieruchomości, finansów oraz branży budowlanej i produkcyjnej. W latach 2003-2007 związany z poznańską oraz warszawską kancelarią radców prawnych. W okresie 2006-2010 świadczył doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w ramach indywidualnej praktyki.

  • doradca wielu podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce;

  • uczestniczył w projektach restrukturyzacji i konsolidacji grup kapitałowych oraz w procesach łączenia i przekształcania spółek;

  • doradca i koordynator przy realizacji projektów z zakresu badania prawnego spółek oraz nieruchomości (legal due diligence) zarówno na rzecz kupujących, jak i sprzedających (vendor due diligence);

  • doradca przy projektach związanych z obrotem nieruchomościami oraz realizacją inwestycji;

  • prowadził postępowania odwoławcze w ramach prawa dotacyjnego (dotyczące pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej);

  • doradca instytucji finansowych w zakresie tworzenia regulaminów i wzorców umów oraz dalszych prawnych aspektów ich działalności operacyjnej.

  W ramach Kancelarii, poza kierowaniem spółką jako Partner, doradza w szczególności w obszarze prawa spółek, zagospodarowania i obrotu nieruchomościami, prawa dotacyjnego oraz prawa zobowiązań (umowy gospodarcze).

  Obsługa w języku angielskim.

 • Konrad Purski

  radca prawny - partner

  Więcej
  Zamknij

  Konrad Purski

  radca prawny - partner

  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta programu Erasmus - Socrates na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Rennes 1 we Francji. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Ukończył aplikację radcowską z pierwszą lokatą i został wpisany na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu. W latach 2001-2010 związany z poznańskimi kancelariami radców prawnych i adwokatów.

  • uczestniczył w przygotowywaniu audytów prawnych nieruchomości oraz spółek prawa handlowego (due diligence), w szczególności w części dotyczącej zagadnień związanych ze zobowiązaniami o charakterze publicznoprawnym;

  • prowadził postępowania mające na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (m.in. wnioski do organów administracji oraz rejestrów);

  • przygotowywał opinie prawne oraz odpowiedzi na bieżące zapytania klientów z zakresu prawa podatkowego, skutków prawno-podatkowych umów i kontraktów cywilnoprawnych, skutków prawno-podatkowych spraw z zakresu obrotu nieruchomościami (rozpoznawanie obowiązku podatkowego oraz jego zakresu);

  • prowadził postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i postępowania sądowo - administracyjne z zakresu zobowiązań podatkowych.

  Doświadczenie zawodowe zdobył obsługując i koordynując pomoc prawną podmiotów wchodzących w skład koncernów handlowych oraz spółek z branży finansowej (banków i towarzystw leasingowych). Przygotowywał uregulowania prawne do prowadzenia działalności finansowej, w tym bankowości spółdzielczej (regulaminy bankowe, wzorce umowne, wzorce zabezpieczeń umów, dokumentację bankowości powierniczej).
  Preferowane obszary praktyki to bieżące doradztwo podatkowe oraz sporne postępowania podatkowe, a nadto szeroko rozumiane prawo finansowe, w tym sprawy z zakresu prawa bankowego (w ujęciu cywilistycznym i reglamentacyjnym).

  Obsługa w języku francuskim i angielskim.

 • Krzysztof Zieliński

  radca prawny - partner

  Więcej
  Zamknij

  Krzysztof Zieliński

  radca prawny - partner

  Absolwent Uniwersytet Mikołaja Kopernika na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.Ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu. Doświadczenie zdobywał m.in. w kancelariach prawnych, spółkach z branży finansowej i Parlamencie Europejskim w Brukseli. Doradca i koordynator świadczenia pomocy prawnej w zakresie m.in.:

  • spraw korporacyjnych (w tym pomocy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pozyskiwania kapitału);

  • obsługi grup kapitałowych (w tym projektowania optymalnych powiązań między spółkami);

  • profesjonalnej obsługi prawnej procesów inwestycyjnych dotyczących przedsiębiorstw;

  • tworzenia regulaminów i wzorców umów oraz dalszych prawnych aspektów działalności podmiotów gospodarczych;

  • postępowań sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym;

  • prawa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji stosowanych przez przedsiębiorców wzorców umów oraz regulaminów;

  • szeroko rozumianego prawa transportowego;

  • obsługi prawnej przedsiębiorstw typu "start-up".

  Preferowane obszary praktyki to doradztwo korporacyjne, w szczególności w zakresie prawa handlowego i cywilnego, a także prawo własności intelektualnej oraz nowych technologii.

  Obsługa w języku angielskim.

 • Anna Bączkowska

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Anna Bączkowska

  radca prawny

  Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Doświadczenie zdobywała w poznańskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym i prawie umów handlowych w obrocie gospodarczym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Obszar jej zainteresowań obejmuje ubezpieczenia gospodarcze.

  Obsługa w języku angielskim.

 • Ireneusz Maciejak

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Ireneusz Maciejak

  radca prawny

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 1988 r.. Doświadczenie zdobywał piastując stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, jak również prowadząc indywidualną kancelarię oraz współpracując z kancelariami radców prawnych w Poznaniu i Warszawie.

  • zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń zarówno na etapie postępowania sądowego jak i egzekucyjnego (w tym sporów z tytułu umów o dzieło lub roboty budowlane) oraz w sprawach ze stosunku pracy. Ponadto zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa podatkowego, w tym analizą skutków prawno-podatkowych umów cywilnoprawnych;
  • dysponuje bogatym doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców leasingowych, zarówno w przedmiocie warunków umów jak i dochodzenia roszczeń z umów leasingu;
  • specjalizuje się w zagadnieniach związanych z nieruchomościami, w szczególności problemami odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne, odszkodowaniami i innymi roszczeniami z tytułu uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenia inwestycji celu publicznego.
 • Grzegorz Dorożalski

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Grzegorz Dorożalski

  radca prawny

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu od 1992 r.. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

  Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obłsugi prawnej sektora publicznego, w tym samorządowego, w szczególności z uwzględniem zagadnień pomocy publicznej i poprawnej legislacji na szczblu lokalnym.

 • Krystyna Cent

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Krystyna Cent

  radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletnia członkini Koła Naukowego Administratywistów „Ad Rem”. Podczas studiów była także wolontariuszem uniwersyteckim. Członek Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała m. in. praktykując w urzędach administracji państwowej oraz współpracując z poznańskimi kancelariami prawnymi. Z Kancelarią Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf związana jest od 2011 roku.

  W Kancelarii zajmuje się obsługą bieżącą podmiotów gospodarczych, a także banków i towarzystw leasingowych.

  Obsługa w języku angielskim.

 • Maciej Wypych

  adwokat

  Więcej
  Zamknij

  Maciej Wypych

  adwokat

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno osób fizycznych w zakresie nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Niezbędne przygotowanie zdobywał pracując w latach 2009 -2013 w poznańskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Członek Okręgowej Rady  Adwokackiej w Poznaniu.
  Przedmiot jego zainteresowań prawnych obejmuje zakres szeroko pojętego prawa cywilnego, a także prawa pracy, prawa karnego oraz procedury karnej. Włada biegle językiem niemieckim.

  W Kancelarii zajmuje się m.in.:

  • bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym również dochodzeniem roszczeń na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego;
  • świadczeniem doradztwa na rzecz organizacji pozarządowych np. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych;
  • obsługą podmiotów uzyskujących dotacje na realizacje projektów unijnych. 
 • Piotr Wlaź

  aplikant radcowski

  Więcej
  Zamknij

  Piotr Wlaź

  aplikant radcowski

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Programu Erasmus na Uniwersytecie Solent w Southampton (Wielka Brytania). Członek Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Doświadczenie zdobywał w kancelariach radcowskich i adwokackich w Poznaniu, gdzie zajmował się pomocą w obsłudze prawnej podmiotów publicznych i prywatnych – w tym samorządowych zakładów budżetowych, spółek oraz osób fizycznych. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Do jego zainteresowań należy w szczególności prawo cywilne oraz prawo umów handlowych. W Kancelarii zajmuje się m.in. obsługą podmiotów gospodarczych (zwłaszcza w zakresie dochodzenia roszczeń na etapach postępowania sądowego i egzekucyjnego), jak również doradztwem udzielanym organizacjom pozarządowym.

   

  Obsługa w języku angielskim.

 • Majka Szewczyk

  paralegal

  Więcej
  Zamknij

  Majka Szewczyk

  paralegal

  Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Kancelarią związana od 2015 r. Na co dzień wspiera zespół w codziennych czynnościach w zakresie obsługi klientów Kancelarii, w szczególności przedsiębiorców, zarówno na etapie postępowań sądowych jak i egzekucyjnych. Ponadto dba o prawidłowe funkcjonowanie biura zapewniając sprawny obieg korespondencji i dokumentów pomiędzy Kancelarią, klientami, sądami oraz organami administracji publicznej.

 • Magdalena Szafrańska

  paralegal

  Więcej
  Zamknij

  Magdalena Szafrańska

  paralegal

  Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Z Kancelarią współpracuje od 2015 r.
  Na co dzień pracuje w Warszawie wspierając zespół w czynnościach z zakresu obsługi tutejszych klientów Kancelarii, zarówno na etapie postępowań sądowych jak i egzekucyjnych.
  Doświadczenie zawodowe zbierała w warszawskich kancelariach prawnych,
  w tym także kancelarii komorniczej.
   
  Przedmiot jej zainteresowań prawnych obejmuje zakres szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym także postępowania egzekucyjnego.

 • Karolina Piątkowska

  paralegal

  Więcej
  Zamknij

  Karolina Piątkowska

  paralegal

Aktualności

Kontakt

Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf
Kancelaria Radców Prawnych
spółka komandytowa

Biuro główne:
ul. Kobylińska 3
61-424 Poznań

Adres siedziby:
ul. Promienista 83
60-141 Poznań

tel. (+48) 61 307 19 19
fax. (+48) 61 226 14 00
e-mail: office@rpwe.pl

NIP: 779-236-76-87
KRS: 0000343139
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Posiadamy biura w 4 lokalizacjach (Poznań, Warszawa, Gubin, Kępno).
Adresy biur oznaczone są na poniższej mapie
(kliknij wybraną lokalizację):

Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe.

Zamknij wiadomość