Kancelaria Radców Prawnych Rosicki Purski i Wspólnicy specjalizuje się w obsłudze prawnej krajowych i zagraniczych przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej

Kilka faktów o naszej kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Rosicki Purski i Wspólnicy do tej pory:

 • > 550

  klientów korzystających z pomocy publicznej (w tym z dotacji) skorzystało z naszej pomocy

 • > 190

  utworzonych i przekształconych spółek

 • > 1600

  pozytywnie zakończonych dla naszych Klientów spraw sądowych

 • > 150 tys.

  umów zawartych na podstawie przygotowanych przez nas wzorców

 • > 500

  podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z naszych usług

Oferta kancelarii

Zespół

 • Bogdan Rosicki

  radca prawny - partner

  Więcej
  Zamknij

  Bogdan Rosicki

  radca prawny - partner

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Doświadczenie zawodowe zdobył doradzając oraz koordynując pomoc prawną na rzecz krajowych i zagranicznych przedsiębiorców z sektora nieruchomości, finansów oraz branży budowlanej i produkcyjnej. W latach 2003-2007 związany z poznańską oraz warszawską kancelarią radców prawnych. W okresie 2006-2010 świadczył doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w ramach indywidualnej praktyki.

  • doradca wielu podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą w Polsce;
  • uczestniczył w projektach restrukturyzacji i konsolidacji grup kapitałowych oraz w procesach łączenia i przekształcania spółek;
  • doradca i koordynator przy realizacji projektów z zakresu badania prawnego spółek oraz nieruchomości (legal due diligence) zarówno na rzecz kupujących, jak i sprzedających (vendor due diligence);
  • prowadził postępowania odwoławcze w ramach prawa dotacyjnego (dotyczące pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej);
  • doradca instytucji finansowych w zakresie tworzenia regulaminów i wzorców umów oraz dalszych prawnych aspektów ich działalności operacyjnej.

  W ramach Kancelarii, poza kierowaniem spółką jako Partner, doradza w szczególności w obszarze prawa spółek, zagospodarowania i obrotu nieruchomościami, prawa dotacyjnego oraz prawa zobowiązań (umowy gospodarcze).

  Obsługa w języku angielskim.

 • Konrad Purski

  radca prawny - partner

  Więcej
  Zamknij

  Konrad Purski

  radca prawny - partner

  Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta programu Erasmus - Socrates na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Rennes 1 we Francji. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Ukończył aplikację radcowską z pierwszą lokatą i został wpisany na listę radców prawnych OIRP w Poznaniu. W latach 2001-2010 związany z poznańskimi kancelariami radców prawnych i adwokatów.

  • uczestniczył w przygotowywaniu audytów prawnych nieruchomości oraz spółek prawa handlowego (due diligence), w szczególności w części dotyczącej zagadnień związanych ze zobowiązaniami o charakterze publicznoprawnym;

  • prowadził postępowania mające na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości (m.in. wnioski do organów administracji oraz rejestrów);

  • przygotowywał opinie prawne oraz odpowiedzi na bieżące zapytania klientów z zakresu prawa podatkowego, skutków prawno-podatkowych umów i kontraktów cywilnoprawnych, skutków prawno-podatkowych spraw z zakresu obrotu nieruchomościami (rozpoznawanie obowiązku podatkowego oraz jego zakresu);

  • prowadził postępowania podatkowe przed organami podatkowymi i postępowania sądowo - administracyjne z zakresu zobowiązań podatkowych.

  Doświadczenie zawodowe zdobył obsługując i koordynując pomoc prawną podmiotów wchodzących w skład koncernów handlowych oraz spółek z branży finansowej (banków i towarzystw leasingowych). Przygotowywał uregulowania prawne do prowadzenia działalności finansowej, w tym bankowości spółdzielczej (regulaminy bankowe, wzorce umowne, wzorce zabezpieczeń umów, dokumentację bankowości powierniczej).
  Preferowane obszary praktyki to bieżące doradztwo podatkowe oraz sporne postępowania podatkowe, a nadto szeroko rozumiane prawo finansowe, w tym sprawy z zakresu prawa bankowego (w ujęciu cywilistycznym i reglamentacyjnym).

  Obsługa w języku francuskim i angielskim.

 • Maciej Wypych

  adwokat - partner

  Więcej
  Zamknij

  Maciej Wypych

  adwokat - partner

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej zarówno osób fizycznych w zakresie nie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak i w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Niezbędne przygotowanie zdobywał pracując w latach 2009 -2013 w poznańskich kancelariach radcowskich i adwokackich. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

  Przedmiot jego zainteresowań prawnych obejmuje zakres szeroko pojętego prawa cywilnego, a także prawa pracy, prawa karnego oraz procedury karnej. Włada biegle językiem niemieckim.

  W Kancelarii zajmuje się m.in.:

   

  • bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym również dochodzeniem roszczeń na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego;
  • świadczeniem doradztwa na rzecz organizacji pozarządowych np. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych;
  • obsługą podmiotów uzyskujących dotacje na realizacje projektów unijnych.

   

 • Anna Bączkowska

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Anna Bączkowska

  radca prawny

  Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Doświadczenie zdobywała w poznańskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie rodzinnym i prawie umów handlowych w obrocie gospodarczym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Obszar jej zainteresowań obejmuje ubezpieczenia gospodarcze. 

  Obsługa w języku angielskim.

   

 • Krystyna Cent

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Krystyna Cent

  radca prawny

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletnia członkini Koła Naukowego Administratywistów „Ad Rem”. Podczas studiów była także wolontariuszem uniwersyteckim. Członek w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

  Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała m. in. praktykując w urzędach administracji państwowej oraz współpracując z poznańskimi kancelariami prawnymi. Z Kancelarią Rosicki Purski i Wspólnicy Ecdf związana jest od 2011 roku.

  W Kancelarii zajmuje się obsługą bieżącą podmiotów gospodarczych, a także banków i towarzystw leasingowych.

  Obsługa w języku angielskim.

 • Piotr Wlaź

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Piotr Wlaź

  radca prawny

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Programu Erasmus na Uniwersytecie Solent w Southampton (Wielka Brytania). Członek Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Doświadczenie zdobywał w kancelariach radcowskich i adwokackich w Poznaniu, gdzie zajmował się pomocą w obsłudze prawnej podmiotów publicznych i prywatnych – w tym samorządowych zakładów budżetowych, spółek oraz osób fizycznych. 

  Do jego zainteresowań należy w szczególności prawo cywilne oraz prawo umów handlowych. W Kancelarii zajmuje się m.in. obsługą podmiotów gospodarczych (zwłaszcza w zakresie dochodzenia roszczeń na etapach postępowania sądowego i egzekucyjnego, jak i obsługi banków i towarzystw leasingowych), jak również doradztwem udzielanym organizacjom pozarządowym.

  Obsługa w języku angielskim.

 • Majka Szewczyk

  aplikant radcowski

  Więcej
  Zamknij

  Majka Szewczyk

  aplikant radcowski

  Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletnia stypendystka stypendium Rektora UAM dla najlepszych studentów. Wyróżniona przez Prodziekana Wydziału Prawa i Administracji UAM za bardzo dobre wyniki w nauce.

  Z kancelarią związana od 2015 r. Na co dzień wspiera zespół kancelarii w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym banków i towarzystw leasingowych, m.in. w zakresie postępowań sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. W kręgu zainteresowań pozostaje szeroko pojęte prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań.

 • Katarzyna Paradowska

  aplikant adwokacki

  Więcej
  Zamknij

  Katarzyna Paradowska

  aplikant adwokacki

  Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek wspierający Koła Naukowego Prawa Cywilnego USUS IURIS działającego przy tutejszym Uniwersytecie. Wieloletnia stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów na kierunku prawo.

  Interesuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, prawa rzeczowego oraz prawa medycznego. W jej kręgu zainteresowań pozostaje również prawo oraz postępowanie karne.

  Doświadczenie zaczęła zdobywać już od drugiego roku studiów, odbywając praktyki zawodowe w wiodących poznańskich kancelariach prawniczych o różnym profilu działalności.

  Od stycznia 2018 roku rozpocznie aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

  Biegle włada językiem rosyjskim, posługuje się również językiem angielskim.

 • Dominika Szepke

  aplikant radcowski

  Więcej
  Zamknij

  Dominika Szepke

  aplikant radcowski

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji publicznej, kancelariach prawnych, a także zajmując się windykacją polubowną oraz sądową w dziale windykacji należności.

  W kręgu jej zainteresowań znajduje się szeroko pojęte prawo cywilne oraz prawo pracy. 

  Od stycznia 2018 roku rozpocznie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

 • Aleksandra Stasiak

  prawnik

  Więcej
  Zamknij

  Aleksandra Stasiak

  prawnik
 • Grzegorz Dorożalski

  radca prawny

  Więcej
  Zamknij

  Grzegorz Dorożalski

  radca prawny
 • Marta Kankowska

  administracja

  Więcej
  Zamknij

  Marta Kankowska

  administracja

Aktualności

Kontakt

Rosicki Purski i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
spółka komandytowa

Biuro główne:
ul. Kobylińska 3
61-424 Poznań

Adres siedziby:
ul. Promienista 83
60-141 Poznań

tel. (+48) 61 307 19 19
fax. (+48) 61 226 14 00
e-mail: office@rpwe.pl

NIP: 779-236-76-87
KRS: 0000343139
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Posiadamy biura w 4 lokalizacjach (Poznań, Warszawa, Gubin, Kępno).
Adresy biur oznaczone są na poniższej mapie
(kliknij wybraną lokalizację):

Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe

Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe.

Zamknij wiadomość